: امروز : یکشنبه ، 19 آذر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

  

نام آزمایش: Anti Cardiolipin Ab(IgG)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: < 10      Negative
10-20     Borderline
> 20      Positive
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط