: امروز : سه شنبه ، 18 مرداد 1401 ساعت
Nobat

فعالیت‌ها


  تشخیص پزشکی:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور دارای بخش‌های:

ایمونولوژی، بیوشیمی خون، هورمون، بیوشیمی ادرار و انگل، هماتولوژی، HPLC و سم‌شناسی، پاتولوژی، الکتروفورز، انعقاد، میکروب‌شناسی( روتین و سل )، فلوسیتومتری، مولکولی ( عفونی- ژنتیک- پیوند اعضا )، تحقیق و توسعه جهت ارائه خدمات تشخیص پزشکی می‌باشد.


پژوهشی:

    شرکت در طرح‌های پژوهشی مختلف:
-
  استم سل (Stem cell) تراپی در دیابت نوع I,II توسط مرکز تحقیقات دیابت بیمارستان شریعتی.
-  بررسی کنترل پیشرفت بیماری آلزایمر و ارتباط تغذیه در بیماران مبتلا به آلزایمر.

    مشاوره  و مجری انجام آزمایش‌های پایان نامه بیش از 100 مورد کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی ورزش، تغذیه، بهداشت، باکتری‌شناسی، فیزیولوژی انسانی.

    مشاوره  و مجری انجام آزمایش‌های پایان نامه بیش از 80 مورد دکترای پزشکی و دامپزشکی، تخصص پزشکی ( پوست، عفونی، اطفال، داخلی، داخلی اعصاب و ...)، دکترای داروساز عمومی و داروسازی تخصصی، دکترای رشته‌های بیوشیمی، هماتولوژی، باکتری‌شناسی، تغذیه، فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی انسانی، روانشناسی و ...


آموزش:

آموزش تضمین کیفیت شامل:

 مستندسازی، کنترل کیفیت، ایمنی و بهداشت و آموزش مدیریت نمونه.