: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعت
  • تجهیزات
    Image 4
  • لوح کیفیت
    Image 4


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1ادامه مطلب
Noor Laboratory

اطلاعیه

افزايش زمان جوابدهی آزمايش های PCRادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgAادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-Mادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1398ادامه مطلب