: امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1403 ساعت
 • آزمایش ژنتیک
 • 16-نمونه گیری در منزل و محل کار
 • 15-نمونه گیری نوزادان
 • 14- نمونه‌گیری در منزل
 • 13-ربات پشتیبانی ارسالی
 • 12-جوابدهی پاتوبیولوژی
 • 11جمعه ها تعطیل نیست
 • 10-ربات پشتیبانی
 • 7- ایمنی واکسن
 • 5- کووید19
 • 3- کووید پرواز


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitiveادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSHادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

درصد تخفیف Anti TGادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

درصد تخفیف VMAادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(TOTAL)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)ادامه مطلب

سازمان های طرف قرارداد