: امروز : یکشنبه ، 24 تیر 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

نام آزمایش: TSH
روش: ECL
 محدوده مرجع:

5روز-1روز: 0.7 – 15.2

2ماه – 6روز: 0.7 – 11

11ماه – 3 ماه: 0.7 – 8.4

5سال – 12 ماه: 0.7 – 6

10سال – 6 سال: 0.6 – 4.8

19سال – 11سال: 0.5 – 4.3

150 سال – 20 سال : 0.3 – 4.2

واحد: mIu/L   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط