: امروز : پنج شنبه ، 30 شهریور 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

  

نام آزمایش: Anti SSB (La) Ab
روش: CLIA
محدوده مرجع: 10>    Negative
10=<   Positive
واحد: Au/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط