: امروز : چهارشنبه ، 06 بهمن 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

آذر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV Ab (IgG)

  

نام آزمایش: VZV-G
روش: CLIA
 محدوده مرجع: <150        Negative
150-175    Borderline
>175        Positive
واحد: mIu/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط