: امروز : پنج شنبه ، 30 شهریور 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

تیر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

  

نام آزمایش: Thyroglobulin
روش: ECL
 محدوده مرجع:

0-6 day : 113-307
>6-<3 m : 91-228
>3m-<12m : 55-125
>1y-<=6y: 28-67
>6y-<11y : 16-43
>11y-<20 y : 12-36
Male  20-39 Y : 12-38
Male >40 Y : 20-92
Female 20-39 Y : 14-41
Female >40 Y : 22-95

واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط