: امروز : دوشنبه ، 13 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM) 

  

نام آزمایش: HAV Ab (IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

 

Negative   : <0.8

Borderline : 0.8-1.2

Positive     : >1.2


  
واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط