: امروز : یکشنبه ، 24 تیر 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

 

 

نام آزمایش: CRP High Sensitive 
روش: Turbidimetric
 محدوده مرجع:
<1.0 Low risk
1.0-2.9 Indeterminate
>3.0 High risk
واحد: mg/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط