: امروز : دوشنبه ، 31 خرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اردیبهشت
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pre Albumin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pre Albumin

 

نام آزمایش: Pre Albumin
روش: Turbidimetry
محدوده مرجع:
0.06 - 0.8
واحد: g/l

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط