: امروز : یکشنبه ، 19 آذر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

  

نام آزمایش: Anti Cardiolipin Ab(IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: < 10    Negative
>=10   Positive
واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط