: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

  

نام آزمایش: CA 19-9
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Up to 37
واحد: U/mL



   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود دارد



مطالب مرتبط