: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

خرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

  

نام آزمایش: Calprotectin (fecal)
روش: ELISA
 محدوده مرجع:
Normal value : 5-50
Positive value : >50
Median value in patients with symptomatic colorectal cancers : 350
Avtive symptomatic inflammatory bowel disease : 200-40000
واحد: mg/kg

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط