: امروز : یکشنبه ، 19 آذر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

  

نام آزمایش: CMV Ab (IgG)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: < 12    : Negative
12-14  : Borderline
>=14     : Positive
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
1 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط0150733542

١٤٠١/٠٥/١٩

جواب ازمایش جدید، شماره پذیرش ۰۵۳۶۰۴