: امروز : پنج شنبه ، 01 مهر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

  

نام آزمایش: CMV Ab (IgG)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: < 12    : Negative
12-14  : Borderline
>=14     : Positive
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط