: امروز : یکشنبه ، 19 آذر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

نام آزمایش: SCL-70
روش: ELISA
 محدوده مرجع: <12      Negative
12-18   Borderline
>18      Positive
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط