: امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٢

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

نام آزمایش: HBcAb (IgM)
روش: ECL
 محدوده مرجع: <1.0      Non-reactive
>=1.0      Reactive
واحد: Index   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط