: امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

نام آزمایش: HBcAb (IgM)
روش: Elisa
 محدوده مرجع: <0.9      Negative
0.9-1.1  Equivocal
>1.1      Positive
واحد: Ratio   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط