: امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

 

 

نام آزمایش: CRP High Sensitive 
روش:

Latex

 محدوده مرجع:

Low risk for CVD : <1.0
Intermediate risk for CVD : 1.0 - 3.0  
High risk for CVD : >3.0

(CVD: Cardiovascular disease )

واحد: mg/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط