: امروز : یکشنبه ، 24 تیر 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٠

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

  

نام آزمایش: C-peptide
روش: ECL
 محدوده مرجع: 1.1 - 4.4
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط