: امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

 

  

نام آزمایش: Blood Ceruloplasmin
روش: Photometric
 محدوده مرجع: 20-60
واحد: mg/dl



   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود دارد



مطالب مرتبط