: امروز : یکشنبه ، 19 آذر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

 

  

نام آزمایش: HBe Ag
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Negative    <0.9
Equivocal   0.9 - 1.1
Positive     >1.1
واحد: Index   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط