: امروز : یکشنبه ، 19 آذر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

  

نام آزمایش: CMV Ab (IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

<0.85 : Negative
0.85 - 1.0 : Borderline
>=1.0 : Positive

واحد: Index   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط