: امروز : یکشنبه ، 07 آذر 1400 ساعت
پرسشنامه غربالگری سلامت نوزاد
تهران – بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمالزاده پلاک 93
تلفکس : 66576691 (4 خط)
       
نتایج آزمایش های قبلی ( با ذکر واحد )
علت نمونه گیری مجدد : نوزاد نارس نوزاد ماکروزوم نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم دو یا چند قلوزائی تعویض یا دریافت خون بستری در بیمارستان و یا سابقه آن سابقه مصرف داروهای خاص سابقه دیالیز تغذیه خوراکی یا وریدی فاقد پروتئین انجام تست قبل از سه روز اول تولد تغذیه نوزاد به روش وریدی
 
 
دریافت فایل جهت تکمیل و ارسال به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

دریافت فایل PDF
ارسال فایل تکمیل شده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور