: امروز : شنبه ، 06 آذر 1400 ساعت
فرم درخواست سیتولوژی مایعات
تهران – بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمالزاده پلاک 93
تلفکس : 66576691 (4 خط)
 
     
   
 
آزمایش سیتولوژی قبلی با ذکر نوع ضایعه و زمان نمونه‌برداری
مدارک پیوست : جواب آزمایش جواب سیتولوژی قبلی جواب MRI جواب CT جواب سونوگرافی
دریافت فایل جهت تکمیل و ارسال به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

دریافت فایل PDF
ارسال فایل تکمیل شده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور