: امروز : یکشنبه ، 07 آذر 1400 ساعت
فرم درخواست آزمایش
تهران – بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمالزاده پلاک 93
تلفکس : 66576691 (4 خط)
     
  رعایت زنجیره سرد و بسته بندی کامل بودن اطلاعات و مستندات
ردیف نام بیمار شماره ارسالی جنسیت سن آزمایشها نوع نمونه شرح حال شماره ارجاع
1              
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
دریافت فایل جهت تکمیل و ارسال به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

دریافت فایل PDF
ارسال فایل تکمیل شده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور