: امروز : یکشنبه ، 07 آذر 1400 ساعت
پرسشنامه آزمایش مواد مخدر
تهران – بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمالزاده پلاک 93
تلفکس : 66576691 (4 خط)

   
   
علت انجام آزمایش: به درخواست خود شخص به درخواست پزشک به درخواست بیمارستان
Hallucinogen Stimulants Benzodiazepins Narcotic drugs


دریافت فایل جهت تکمیل و ارسال به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

دریافت فایل PDF
ارسال فایل تکمیل شده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور