: امروز : چهارشنبه ، 31 شهریور 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

مرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

  

نام آزمایش: CEA
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Smokers : 0.4 - 8.5
No smokers :  0.3 - 5.0
 
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط