: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعت
آزمایش جدید

٢٥

خرداد
1400

انجام آزمایش Vitamin B6

همکارمحترم به آگاهی می‌رساند، آزمایش Vitamin B6  در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور قابل انجام می‌باشد.

آمادگی لازم قبل از نمونه‌گیری : ناشتایی

نوع نمونه: سرم

حجم نمونه: 2 سی‌سی

پایداری:  دمای یخچال 4 روز- فریزر 2 ماه

شرایط ارسال :  لوله تاریک
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط