: امروز : پنج شنبه ، 20 بهمن 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

  

نام آزمایش: Anti Sm Ab
روش: Elisa
 محدوده مرجع: 20> : Negative
20=< : Positive
واحد: RU/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط