: امروز : پنج شنبه ، 16 اردیبهشت 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

 

نام آزمایش: B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)
روش: Elisa
 محدوده مرجع: Negative : < 10
Positive : => 10
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط