: امروز : چهارشنبه ، 06 بهمن 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

آذر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

 

 

نام آزمایش: B2 Microglobulin
روش: Imm.Turb
 محدوده مرجع:  

Serum : 0.8 - 1.8
Urine : Up to 0.3

واحد: mg/L

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط