: امروز : سه شنبه ، 18 مرداد 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

  

نام آزمایش: VZV-G
روش: CLIA
 محدوده مرجع:
Negative : < 135
Borderline : 135 - 165
Positive : > 165
واحد: mIu/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط