: امروز : چهارشنبه ، 28 مهر 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

  

نام آزمایش: Vitamin D ( 25 OH )
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Deficient     :   < 20
Insufficient  :   20 - 29
Sufficient    :   30 - 100
Potential Intoxication  :  > 100
واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط