: امروز : چهارشنبه ، 13 مرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

خرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

 

  

نام آزمایش: Total Thyroxine (T4)
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

بازه سنی : از 1 روز تا 3 روز

8.6 - 21.8

بازه سنی : از 4 روز تا 30 روز

6.2 - 18.7

بازه سنی : از 31 روز تا 12 ماه

4.5 - 16.5

بازه سنی : از 13 ماه تا 6 سال

5.9 - 17.2

بازه سنی : از 7 سال تا 16 سال

5.1 - 12.5

بازه سنی : از 17 سال تا 150 سال

4.5 - 12.6

 

واحد: micg/dL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط