: امروز : دوشنبه ، 31 خرداد 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

اردیبهشت
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triglycerides

  

نام آزمایش: Triglycerides
روش: photometeric
محدوده مرجع:
Normal : Up to 150
Borderline : 150-199
High : 200-400
Very high : >400
واحد: mg/dl

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط