: امروز : یکشنبه ، 07 آذر 1400 ساعت
پرسشنامه WBC X m Panel & Donor
تهران – بلوار کشاورز بین خیابان کارگر و جمالزاده پلاک 93
تلفکس : 66576691 (4 خط)
WBC X m Panel WBC X m Donor
 
در صورت انجام نمونه گیری 72 ساعت از آخرین تاریخ دیالیز باید گذشته باشد
مشخصات گیرنده
   
   
مشخصات دهنده
دریافت فایل جهت تکمیل و ارسال به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

دریافت فایل PDF
ارسال فایل تکمیل شده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور